Istoric

Istoric

Concursul de chimie, la nivelul clasei a VII–a, s–a desfăşurat în prima ediţie, în 1996, doar la noi în şcoală, pe atunci Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan”, între 15 echipe de câte doi elevi, în trei etape – două teoretice – eliminatorii şi una practică. Entuziasmul elevilor mi-a dat curaj şi energie pentru a organiza şi o a II–a ediţie.
Am povestit colegelor din Liceul “Emanuil Gojdu” şi am continuat concursul între 12 elevi, 6 – 6 organizaţi în 4 echipe, între cele două şcoli. Ne-au “bătut” gojdiştii, dar am continuat, şi de atunci până la Concursul Judeţean a mai trecut doar o singură ediţie, la care am invitat doar şcoli din oraş. Din 1999 de la ediţia a IV–a până în 2010 concursul s-a organizat  la nivel  Judeţean, la nivelul clasei a VII–a.

         Concursul este organizat de noi, spre sfârşitul anului şcolar, moment până la care elevii şcolilor înscrise au parcurs aproape integral materia clasei a VII–a, fiind pregătiţi pentru un concurs de calitate, capabili să rezolve subiecte cu grad înalt de dificultate. Satisfacţia participării la un astfel de concurs, care are un regulament de organizare propriu, este în egală măsură atât pentru elevi cât şi pentru profesori. Este probabil şi motivul pentru care şcolile, care au participat într-un an, revin şi în anul următor.
În anul şcolar 2009-2010, an în care şcoala noastră (fost Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan”) a devenit COLEGIUL NAŢIONAL “Iosif Vulcan”, CONCURSUL DE CHIMIE clasa a VII–a a fost înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene. Începând cu acest an, concursul s-a desfăşurat ca în ediţiile anterioare, dar a primit caracter interjudeţean şi poartă numele “Noi şi chimia?!”, după numele revistei de chimie a şcolii – cu aceeaşi vechime.
În anul şcolar 2012-2013, concursul a aniversat 18 ani. Cu această ocazie l-am dezvoltat şi am propus să se desfăşoare în luna mai pentru clasa a VII-a și în decembrie pentru clasa a VIII-a. Am folosit momentul să-l propunem la nivel naţional şi am găsit parteneri de încredere, care l-au promovat şi organizat în 20 de judeţe ale ţării.

      În anul 2014, Concursul”NOI ȘI CHIMIA?!” a fost înscris în C.A.E.R.-2014, la poziția 245 și au participat 23 de județe în mai și 30 de județe în decembrie. În  anul 2015, Concursul a fost înscris în C.A.E.R. – 2015 la poziția 213, în  anul 2016,  în C.A.E.R. – 2016 la poziția 262, în 2017 în C.A.E.R. – 2017 la poziția  1330,  în  C.A.E.R. 2018 – poziția 1783,  în 2019, în C.A.E.R. 2019 – poziția 336, iar în  acest an 2020, este înscris în C.A.E.R. 2020 – poziția 187.

Începând cu ediția din 2017 se desfăşură etapa județeană/ municipiul Bucureşti-proba teoretică a Concursului ” NOI ŞI CHIMIA?!” în  Centrele Județene de Concurs, de unde sunt înscriși elevii, iar primele 15 echipe conform clasamentului interjudețean realizat, care au obținut minim 80 puncte, vor  fi calificate pentru etapa interjudeţeană,  și se vor deplasa, împreună cu profesorul lor coordonator la Oradea, la Colegiul Național ”Iosif Vulcan” unde vor participa la Etapa interjudețeană – proba practică.
Clasamentul final va fi realizat cu media aritmetică a celor două probe, teoretice şi practice. La acest nivel se acordă 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 Premiu III echipei/echipelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 1 Menţiune. La punctaje egale se acordă acelaşi premiu.

 

Ne face o deosebită plăcere să fiţi PARTENERII noştri la a XXIV-a ediţie a acestui eveniment.